جستجوی این وبلاگ

خدمت سربازی

نتیجه گفتگو با پسری که میگفت اگه زن‌ها حق برابر می‌خواهند باید مثل ما مرد ها دو سال به سربازی بروند‌‌. (از نظر ایشون سربازی رفتن بسیار رنج‌آور است) مکالمه ما بصورت مختصر اینگونه بود.

مشکلات زنان از زبان من بعنوان یک خانم ایرانی جواب های اون :آقا بعنوان مرد ایرانی

خانم‌ها بعد بلوغ ماهانه درد قاعدگی را تحمل میکنند.

جواب: اگه خواهان حقوق برابر هستی باید مثل یک مرد دو سال خدمت سربازی بروید، ما دو سال خدمت سربازی مشقت بار

داریم منصفانه نیست.

خانم ها اکثرا درد زایمان را متحمل می‌شوند یا از طرف جامعه در فشار‌های روحی روانی برای تولد نوزاد و ادامه نسل هستند. جواب: اگه خواهان حقوق برابر هستی باید مثل یک مرد دو سال خدمت سربازی بروید. ما دو سال خدمت مشقت‌بار داریم منصفانه نیست.

زنان در ایران در شرایط مساوی حق طلاق ندارند.

جواب: اگه خواهان حقوق برابر هستی باید مثل یک مرد دو سال خدمت سربازی بروید. ما دو سال خدمت مشقت‌بار داریم منصفانه نیست.

زنان در ایران حق حضانت فرزندان را در شرایط مساوی ندارند‌. جواب: اگه خواهان حقوق برابر هستی باید مثل یک مرد دو سال خدمت سربازی بروید. ما دو سال خدمت مشقت‌بار داریم منصفانه نیست.

زنان در ایران فرصت شغلی برابر با مردان را ندارند. 

جواب: اگه خواهان حقوق برابر هستی باید مثل یک مرد دو سال خدمت سربازی بروید. ما دو سال خدمت مشقت‌بار داریم منصفانه نیست.

زنان در ایران برای سفر خارجی نیاز به اجازه همسر خود دارند. جواب: اگه خواهان حقوق برابر هستی باید مثل یک مرد دو سال خدمت سربازی بروید. ما دو سال خدمت مشقت‌بار داریم منصفانه نیست.

اعتبار شهادت زن ایرانی نصف یک مرد و گاهی حتی کمتر است. جواب: اگه خواهان حقوق برابر هستی باید مثل یک مرد دو سال خدمت سربازی بروید. ما دو سال خدمت مشقت بار داریم منصفانه نیست.

دیه زنان ایرانی در صورت کشته شدن نصف مرد است‌.

جواب: اگه خواهان حقوق برابر هستی باید مثل یک مرد دو سال خدمت سربازی بروید. ما دو سال خدمت مشقت بار داریم منصفانه نیست.

زنان ایرانی بعد ازدواج اجازه انتخاب محل سکونتش را ندارد. جواب: اگه خواهان حقوق برابر هستی باید مثل یک مرد دو سال خدمت سربازی بروید. ما دو سال خدمت مشقت‌بار داریم منصفانه نیست.

زن ایرانی قربانی تعصبات مردسالارانه است.

جواب: اگه خواهان حقوق برابر هستی باید مثل یک مرد دو سال خدمت سربازی بروید ما دو سال خدمت مشقت‌بار داریم منصفانه نیست.

زن کشی و دختر کشی با انگیزه‌های ناموسی بسیار زیاد است. جواب: اگه خواهان حقوق برابر هستی باید مثل یک مرد دو سال خدمت سربازی بروید.ما دو سال خدمت مشقت‌بار داریم منصفانه نیست.

زنان اجازه ورود به استادیوم فوتبال را ندارند.

جواب: اگه خواهان حقوق برابر هستی باید مثل یک مرد دو سال خدمت سربازی بروید. ما دو سال خدمت مشقت‌بار داریم منصفانه نیست.

زنان ایرانی به خاطر حجاب اسلامی از خیلی از مسابقات ورزشی کنار گذاشته میشوند.

جواب: اگه خواهان حقوق برابر هستی باید مثل یک مرد دو سال خدمت سربازی بروید. ما دو سال خدمت مشقت‌بار داریم منصفانه نیست.

ارث زن ایرانی نصف مرد است اگر همسر باشد قانون باز فرق میکند.

جواب: اگه خواهان حقوق برابر هستی باید مثل یک مرد دو سال خدمت سربازی بروید.ما دو سال خدمت مشقت‌بار داریم منصفانه نیست.

تنبیه زن در قوانین مذهبی که ایران با آن اداره میشود مجاز است.

جواب: اگه خواهان حقوق برابر هستی باید مثل یک مرد دو سال خدمت سربازی بروید. ما دو سال خدمت مشقت بار داریم منصفانه نیست.

حجاب اجباری مخصوص زنان است تا مردان به گناه نیفتند. طبق قوانین اسلامی در ایران.

جواب:  اگه خواهان حقوق برابر هستی باید مثل یک مرد دو سال خدمت سربازی بروید...

مرد متوانند زوجه‌های متعدد کوتاه مدت و بلند مدت بگیرد اما زن ؟!!!

جواب: اگه خواهان حقوق برابر هستی باید مثل یک مرد دو سال خدمت سربازی بروید...

یادمه پدرم بجای کلمه سربازی کلمه اجباری را بکار می‌برد،اسم دیگه سربازی در بین عموم اجباری هست و منم معتقدم هر کار اجباری ناخوشایند است مثل حجاب اجباری، ازدواج اجباری، کوچ اجباری، اسلام یا هر مذهب اجباری

مسله اینکه ما (من زن با توی مرد) روبه روی هم نیستیم ما برای حذف اجبارها که نتیجه دیکتاتوری هست باید کنار هم باشیم.

بی تعصب مشکلات جامعه مان را نگاه کنیم از کلیشه‌های جنسیتی دور باشیم. صد در صد مرد‌ها هم در این جامعه و حکومت دیکتاتوری آسیب دیده‌اند کلیشه‌های مثل این جمله تو نان آور خانوده‌ای، چطور غیرتت اجازه میده خواهرت فلان کار را بکند، یا حتی این جمله که مرد گریه نمیکند همه از باورهای غلط است که باید دست به دست هم با آنها مقابله کنیم.


  


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

روایت مژگان کشاورز از کودک همسری که در خطر اعدام قرار دارد

مژگان کشاورز، فعال حقوق زنان که مدت یکسال را در زندان قرچک ورامین گذراند با سمیرا سبزیان، کودک همسری که در خطر اعدام قرار دارد، هم‌بند بوده...